آیا سازمان بازرسی به بازار مسکن ورود می کند؟

با وجود روند افسار گسیخته قیمت‌ ها در بازار مسکن نسبت به چند ماه قبل، وجود نظارت بر این بازار بیش از پیش احساس می شود. نظارتی که به نظر برخی افراد اگر به صورت دقیق وجود داشت شاهد چنین مشکلاتی در بازار مسکن نبودیم. هرچند هنوز هم برای ورود ناظران به بازار مسکن دیر نشده است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بیان کرد که بسیاری از مشکلات اقتصادی ملی به دلیل دست و پنجه نرم کردن آنها با رانت است. مسئله رانت در شرایط فعلی اقتصادی باید بسیار جدی گرفته شود تا شرایط بازارهای اقتصادی به حالت واقعی در بیاید. وی همچنین گفت که با توجه به تأکیدات متعدد رهبری باید در همه زمینه ها با فساد مبارزه کنیم که یکی از مهم ترین آن ها بازار نابسامان مسکن است.

در چند ماه اخیر با افزایش قیمت در بازار ارز روبه رو بوده ایم که این افزایش قیمت بر روی بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و باعث گرانی در بسیاری از حوزه‌ها شده است. البته باید توجه داشت که در واقع برخی از کالاها از لحاظ قیمت به نرخ ارز وابسته هستند و تأثیر پذیری برخی از کالاها نسبت به نرخ ارز بسیار کم است. در این میان برخی از سودجویان از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را می برند و با ملتهب کردن بازار به دلیل گرانی نرخ ارز، به سودهای هنگفتی دست می‌ یابند.

با ورود سازمان بازرسی به حوزه های اصلی بازارهای مختلف، امید است تا شرایط به حالت ثابت برسد و دست سودجویان کوتاه شود. سازمان بازرسی قصد دارد با نظارت ویژه در بازارهای سکه، ارز، خودرو و مسکن مانع افزایش قیمت ها به صورت کاذب در این حوزه ‌ها شود.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در ادامه صحبت های خود اذعان کرد که سازمان بازرسی وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد و نباید اجازه دهد که افرادی برای به دست آوردن سودهای بی حساب و کتاب به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند و آن را با تزلزل مواجه سازند.

البته در کنار این بازرسی‌ها باید سیاست‌ های اقتصادی مناسبی هم به کار گرفته شود تا شاهد شرایط با ثباتی باشیم.

سازمان بازرسی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است گزارش های خود را به صورت دقیق به مجلس عرضه کند تا شرایط بازار در حوزه‌ های ارز، مسکن، خودرو و سکه مشخص شود و بتواند اقدامات و سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط فعلی را عملی سازند. با این شرایط به نظر می رسد در روزهای آتی شاهد برگشتن آرامش بیشتر به بازار مسکن خواهیم بود.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.