از تخلیه فوری چه می دانید؟

مسأله تخلیه ملک از دیدگاه دو شخص متفاوت یعنی مالک و مستأجر قابل بررسی است. مواردی وجود دارد که در آن مالک می تواند قبل از سررسید موعد قرارداد، اجازه تخلیه ملک را از مراجع قضایی بگیرد. همچنین مستأجر نیز در شرایطی حق دارد قبل از اینکه به انتهای قرارداد اجاره ملک نزدیک شود برای اقدام به تخلیه ملک وارد عمل شود.

شرایط و حقوق مالک در تخلیه فوری ملکی که در تصرف مستأجر است

1-اگر اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد.
2- مدت اجاره نامه به اتمام رسیده باشد.
3- مستأجر بیش از 3 ماه اجاره عقب افتاده داشته باشد.
4- در صورتی که شرط شده ملک به غیر اجاره داده نشود، ولی مستأجر ملک را اجاره داده باشد.
۵- محل اجاره داده شده مورد استفاده غیر مشروع و غیر مجاز واقع شود.
درصورتی که هر یک از شرایط بالا به وقوع پیوسته باشد، مالک می تواند به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دادخواست خود را مبنی بر تخلیه فوری ملک مطرح کند. پس از اثبات مدارک و ادله، دستور قضایی مبنی بر تخلیه ملک طی 72 ساعت صادر می گردد. در صورتی که شاکی از دادگاه تقاضای حکم کند، روند صدور حکم بسیار طولانی خواهد بود. صدور حکم با نهایت 20 روز حق تجدید نظر انجام می گیرد.

پس از صدور رأی، مالک باید تقاضای اجراییه کند که این حکم نیز 10 روز مهلت اعتراض دارد. اگر اعتراضی صورت نگیرد یا مورد قبول دادگاه واقع نشود، تخلیه منزل مسکونی با دستور قضایی انجام می گیرد. بسیار ضروری است که مستأجرین پس از اتمام اجاره نامه ملک را تخلیه و یا قرارداد دیگری تنظیم کنند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند.

تخلیه فوری ملک توسط مستأجر

مستأجر نیز می تواند در مواردی که حقوقش ضایع شده باشد، اقدام به تخلیه فوری ملک نماید. این موارد عبارتند از تخلفات مختلفی که مالک ملک می تواند مرتکب می شود. از جمله این تخلفات می توان به تنظیم نشدن اجاره نامه رسمی، خرابی عمده و قابل توجه محل مورد اجاره و اجاره دادن ملک توسط مالک بدون در نظر گرفتن منافع مستأجر را اشاره کرد.

در صورتی که که مالک در این شرایط از بازپرداخت مبلغ رهن به مستأجر خودداری کند، مستأجر می بایست از طریق مراجع قانونی اقدام به بازپس گرفتن پول رهن خود کند. وی بایستی به دادگاه مراجعه کرده و دادخواستی متناسب با موضوع شکایت خود برای تخلیه فوری ملک مطرح کند.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.