خبرهایی از افزایش وام خرید املاک

بانک مسکن به منظور مکمل و کمک در ارائه تسهیلات خرید املاک تسهیلاتی را بدون سپرده در اختیار متقاضیان قرار می داد. این طرح به گفته مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با تصویب هیئت مدیره این بانک تا پایان آذر ماه سال جاری تمدید شده است. کسانی که از تسهیلات اوراق حق تقدم خرید املاک بهرمند شده اند و سقف تسهیلات را برای خرید دریافت کرده اند، می توانند برای مکمل وام خود و افزایش نقدینگی از تسهیلات بدون سپرده بانک مسکن نیز استفاده کنند.

سقف تسهیلات بدون سپرده خرید املاک در صورت استفاده انفرادی 10 میلیون تومان است و اگر زوجین با همدیگر از این تسهیلات استفاده کنند این مبلغ 20 میلیون تومان می شود. تا قبل از جلسه هیئت مدیره بانک مسکن استفاده از تسهیلات بدون سپرده تا پایان شهریور ماه قابلیت اجرایی داشت اما در جلسه تعیین شد که این طرح چند ماه دیگر اجرا شود.

املاک منطقه 22
محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از ارائه چندین طرح توسط این بانک به بانک مرکزی برای خرید املاک خبر داد. وی پیشنهادات ارائه شده به بانک مرکزی را برای افزایش سقف وام اوراق حق تقدم دانست و اعلام کرد که این بانک در حال حاضر افزایش سقف اعتبار تسهیلات صندوق پس انداز یکم را در دستور کار خود ندارد.

پیشنهاد این بانک برای تسهیل در خرید املاک با قیمت هایی که در حال حاضر در بازار املاک شنیده می شود این است که سقف انفرادی تسهیلات مسکن در شهر تهران تا 80 میلیون تومان و در شهرهای دیگر که جمعیت بالای 200 هزار نفر دارند تا 60 میلیون تومان افزایش داشته باشد. این میزان افزایش می تواند به خرید املاک در شهرهای مختلف کمک کند.

از دیگر پیشنهادات ارائه شده به بانک مرکزی ارتقا دادن مبلغ تسهیلات حق تقدم برابر با تسهیلات صندوق پس انداز یکم است. اگر این پیشنهاد به تایید و تصویب بانک مرکزی برسد تسهیلات زوجین از اوراق در شهر تهران به مبلغ 160 میلیون تومان می رسد. در حالی که تاکنون این مبلغ 100 میلیون تومان است.

این مبلغ در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر نیز از مبلغ 80 میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش خواهد داشت. اجرایی شدن این مبالغ از تسهیلات بانک مسکن به منظور خرید املاک توسط متقاضیان منوط به تصویب بانک مرکزی است. اجرایی شدن این مصوبات می تواند کمک مهمی برای بهبود بازار مسکن به شمار آید.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.