دلیل شوک قیمت در بازار مسکن

بالا رفتن قیمت مسکن در هفته های اخیر یک شوک بسیار قوی به فعالان مسکن وارد کرد. این شوک به این علت ایجاد شد که هیچ پیش بینی برای این افزایش قیمت نشده بود. کارشناسان بر این باور بودند که افزایش قیمت بر روی نمودار قبلی خود حرکت می کند؛ اما ناگهان اتفاقاتی افتاد که نتیجه آن افزایش ناگهانی در قیمت مسکن بود. هر چند به نظر می‌ رسد افزایش فعلی قیمت در حوزه مسکن نوعی حباب باشد اما کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند باید با این افزایش قیمت مبارزه شود.
پیش بینی شرایط فراهم شده در بازار مسکن کمک می کند تا برخی رفتارها هدفمند انجام شود و از برخی مشکلات در بازار مسکن جلوگیری به عمل آید. متأسفانه اما این بار این افزایش قیمت ناگهانی اتفاق افتاد و در نتیجه کارشناسان نتوانستند تاثیر چندانی بر روال بازار مسکن ایفا کنند.
در صورتی که اقدامات لازم برای کنترل قیمت در بازار مسکن صورت نپذیرد، تا مدت زمان کوتاه دیگری ممکن است بازار مسکن شاهد رکود شود. این در حالی است که چند ماهی بود تلاش های صورت گرفته برای خروج بازار مسکن از رکود به نتیجه رسیده بود و مسکن تا حدودی از رکود چند ساله به سمت خارج شدن پیش می ‌رفت.
کارشناسان دلایل متفاوتی را برای افزایش قیمت مسکن ذکر می‌کنند، اما همچنان نمی‌ توان بر روی یک دلیل مشخص برای این افزایش قیمت پیش بینی نشده در بازار مسکن اجماع کرد.
آنچه که اکثر کارشناسان به عنوان دلیل افزایش قیمت مسکن ذکر می‌ کنند، دلایل اقتصادی خارج از بازار مسکن است. مهم ترین این دلایل تلاطم و بی ثباتی در بازار ارز ذکر می ‌شود. گفتنی است همواره عواملی غیر از عوامل درونی بازار مسکن بر افزایش قیمت در این حوزه اثر گذار بوده است. همین موضوع کار را برای کارشناسان این حوزه سخت می‌ کند. در سال های اخیر عموماً عواملی سیاسی یا اقتصادی خارج از حوزه مسکن، تاثیراتی را بر این بازار گذاشته و به همین علت دست کارشناسان را برای تصمیمات اساسی در این حوزه به نحوی بسته اند.
در حال حاضر به نظر می رسد در صورتی که دولت بتواند مشکلات به وجود آمده در بازار ارز و همچنین بازارهای مختلف اقتصادی را کنترل کند، شاهد بهبود اوضاع در بازار مسکن خواهیم بود. امید است تدبیرهایی از طرف دولت انجام شود تا شاهد بهبود شرایط در بازار مسکن باشیم تا تلاش های سال های گذشته برای خروج از رکود به سرانجام برسد.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.