نقش خانه های کوچک در بهبود بازار مسکن

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفت که یکی از علت های گرانی حباب گونه در بازار مسکن، توقف پروژه ساخت خانه هایی با متراژ کوچک است. دولت در دستور کار خود شروع به ساخت خانه هایی با متراژ کم کرده بود که با ملتهب شدن بازار اقتصادی در چند ماه اخیر، این پروژه ها به حالت توقف در آمده و باعث مشکلاتی در روند بهبود شرایط مسکن شده است.

این نماینده مجلس بیان کرد که وقتی در بازار مسکن میزان تقاضا و عرضه از حالت تعادل خارج شود، دچار بی‌ ثباتی در بازار مسکن می ‌شویم. اگر تقاضا زیاد باشد و عرضه کم باشد، با گرانی رو به رو می شویم و اگر عرضه زیاد باشد و تقاضا کم باشد، مانند سال‌ های گذشته دچار رکود در حوزه مسکن می‌ شویم. در حال حاضر با افزایش تقاضا رو به رو هستیم و به همین علت با گرانی و بی ثباتی قیمت در بازار مسکن رو به ‌رو شده ایم.

برنامه ساخت مسکن هایی با متراژ کمتر از ۶۰ متر به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن در حالت اجرایی بود که در حال حاضر متوقف شده است. از نظر برخی نمایندگان مجلس علل بی‌ ثباتی بازار مسکن، نبود نظارت کافی در این حوزه و همچنین نبود برنامه ‌ریزی همسو با شرایط کشور است.

بیشترین ساخت و سازها در حوزه مسکن بر عهده بخش خصوصی است. در حوزه مسکن اغلب پروژه های بخش خصوصی با هدف سود دهی ساخته می شود و به همین علت ساخت خانه ها با متراژ های زیاد بیشتر از خانه با متراژ کم است. در واقع بخش خصوصی کمتر اقدام به ساخت خانه هایی با متراژ کم می کند.

دولت باید در این حوزه وارد شود و تعادل را در بازار مسکن ایجاد کند. محمدرضا ملکشاهی عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد که در حال حاضر جای خالی داشتن نظارت بر تولید مسکن در دستور برنامه کار دولت حس می شود. با وجود اینکه، در حال حاضر با شرایط پیش آمده در حوزه مسکن نیازمند به ساخت مسکن هستیم تا عرضه و تقاضا به حالت تعادل نزدیک شود.

وی همچنین بیان کرد که وجود 2.5 میلیون مسکن خالی نشان دهنده ضعف نظارت در این حوزه است که باید جدی گرفته شود. امید است که دولت با به کارگیری برنامه ریزی های مدون بتواند نظارت کافی بر حوزه مسکن انجام دهد تا از این شرایط مشوش و حبابی خارج شود و روند ساخت و ساز پروژه های ساختمانی ادامه پیدا کند.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.