نکات مهم در قولنامه ملکی

در این مطلب سعی داریم نکات و ویژگی های مربوط به یک قولنامه قابل قبول را توضیح دهیم. در یک قرارداد قولنامه مفادی وجود دارد که بر طبق آن فروشنده متعهد می شود سند رسمی تهیه کند و خریدار متعهد می شود مابقی پول خود را ظرف مدت معینی بپردازد.

آنچه که شما به عنوان خریدار و یا فروشنده باید قبل از هر چیز بررسی کنید، داشتن مجوز از سوی مشاوره املاک است. باید در قرارداد قولنامه اسنادی که نزد بنگاه دار به امانت گذاشته اید و مبلغ کامزد وی را ذکر کنید.

به عنوان خریدار باید حتماً چک کنید که سند ملک خریداری شده توسط شما در وثیقه نباشد. با استفاده از کد رهگیری سند می توانید مطمئن شوید ملک مورد نظر قبلا فروخته نشده است و در مالکیت فروشنده فعلی است.

بهتر است قبل از نوشتن قولنامه تمامی مشخصات ملک از جمله مشاعات و ملحقات را از درون سند استخراج کنید و سپس در قولنامه ذکر کنید. اگر با وکیل حقوقی فروشنده معامله می کنید حتماً از قانونی بودن وکالت وی و داشتن حق امضا از طرف فروشنده اطمینان حاصل کنید.

اگر شخصی ممنوع المعامله باشد نمی تواند سندی را انتقال دهد بنابراین حتماً از ممنوع المعامله نبودن فروشنده مطمئن شوید. همچنین در صورتی که ملک به صورت ارثیه به فروشنده تعلق گرفته، مراحل انحصار وراثت و تسویه حساب مالیاتی ملک را با سند از وی جویا شوید.

هرگز قبل از اینکه سند به نام شما شود، تمام مبلغ مورد توافق را به فروشنده نپردازید تا انگیزه وی برای پیگیری مراحل قانونی از دست نرود.
اگر ملک فروخته شده دارای مستأجر است حتماً با فروشنده نسبت به زمان و نحوه تخلیه توافق کتبی کنید. در صورتی که ملک خریداری شده چند مالک داشته باشد، باید امضا تمام مالکان زیر قرارداد قولنامه آورده شود مگر اینکه یک نفر از جانب سایر مالکان وکالت داشته باشد.

یک نکته بسیار مهم در قولنامه این است که خریدار و فروشنده متذکر شوند در صورتی که شخص سومی ادعا کند که مالک ملک است، مسئولیت جبران خسارت به عهده چه کسی خواهد بود.
قرارداد قولنامه علاوه بر فروشنده و خریدار به امضا دو نفر شاهد نیاز دارد.

تاریخ و محل تنظیم سند باید در قرارداد قولنامه نوشته شود. ذکر عبارت اسقاط کافه اختیارات در واقع به این معنا است که خریدار حق هرگونه برهم زدن معامله در آینده را از فروشنده می گیرد و ذکر آن در قرارداد ضروری است. تنظیم قولنامه چاپی نسبت به قولنامه دستی الویت دارد. از قولنامه باید سه نسخه تهیه شود که یکی نزد خریدار ملک، یکی نزد فروشنده ملک و دیگری نزد بنگاه دار امانت داده می شود.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.