کاربرد مجمع عمومی و مدیر ساختمان

مجتمع ها و برج های بزرگ و سر به فلک کشیده نمونه ای از جامعه هستند که باید اداره شوند. هر مجتمع ساختمانی برای رسیدگی به شرایط عمومی خود و برقراری نظم و نظافت، نیاز به مدیر و یا هیئت مدیره دارد. در قانون تملک آپارتمان ها مشخص شده که مدیر ساختمان چه وظایفی دارد و چگونه انتخاب می شود. در اغلب موارد آشنایی از این قوانین وجود ندارد.

طبق قانون تملک آپارتمان ها، مجمع عمومی تشکیل شده از تمام مالکین ساختمان است و همه عضوها حقیقی در این مجمع حق رای دارند. در هر ساختمان عالی ‌ترین نهاد تصمیم‌ گیرنده همین مجمع عمومی است.

حال این مجمع عمومی وظایفی هم دارد:

انتخاب مدیر ساختمان و هیئت مدیره
اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره امور ساختمان
بررسی و تصویب و هزینه ‌های سالانه ساختمان
تصمیم برای پس انداز برای تعمیرات و نگهداری ساختمان
دادن اختیارات لازم به مدیر برای انجام امور
انجام مقررات ساختمانی

مدیر ساختمان در هر سال حداقل یک بار وظیفه دارد جلسه مجمع عمومی را تشکیل دهد. در جلسات مجمع عمومی حداقل باید یک دوم مالکان وجود داشته باشند.
مدیر هر ساختمانی با رای مالکین در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌ شود. مدیر وظیفه دارد تا تصمیمات مجمع عمومی را اجرایی کند و در حفظ ساختمان تلاش کند. در واقع انتخاب مدیر ساختمان از جمله مهمترین اقداماتی است که باید توسط ساکنین ساختمان صورت پذیرد. این انتخاب به بهتر شدن وضعیت ساختمان کمک خواهد کرد.

در صورتی که یک مدیر لایق برای ساختمان انتخاب شود، بسیاری از مشکلات ساختمان رفع شده و پیش بینی های مالی و اجرایی لازم برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات صورت می پذیرد. جالب است بدانید که مدیر ساختمان نمی تواند به صورت بلند مدت وظایف خود را به کسی تفویظ کند. در صورتی هم که بیش از 3 روز در ساختمان حضور نداشته باشد، می تواند وظایف خود را به صورت موقت بر عهده یکی از اعضای ساختمان بگذارد.

رسیدگی به اعتراض ساکنین از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر ساختمان وظیفه دارد تا شکایات و اعتراضات از وضعیت عمومی ساختمان یا از شخصی خاص را پیگیری کرده و به ساکنین و حتی مجمع عمومی ساختمان گزارش دهد. همچنین از جمله وظایف مدیر ساختمان این است که بر اساس موارد مشخص شده، شارژ هر واحد از ساختمان را مشخص کرده و آن ها را اخذ نماید.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.