املاک مسکن مهر به کمیته امداد واگذار می شود

یکی از مهمترین مشکلاتی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم، خانه های بدون متقاضی در پروژه مسکن مهر بوده است. املاک مسکن مهر در برخی نقاط و شهرهای کشور، بدون نگاه کارشناسی توسط دولت وقت ساخته شده و به همین علت متقاضی لازم را ندارند. البته همین مشکل پیچیده نیز خود راه حل منطقی دارد. راه حل هایی که متاسفانه وزیر راه و شهرسازی سابق یعنی عباس آخوندی حاضر نشد آن ها را اجرایی کند. وی تنها با مزخرف خواندن مسکن مهر، قدم مثبتی در راه برطرف کردن مشکلات املاک مسکن مهر برنداشت.

خوشبختانه با تدبیر خوب رییس جمهور محترم و موافقت با استعفای آخوندی، محمد اسلامی بر روی کار آمد. این وزیر تازه نفس، در همان ابتدای کار از متفاضیان مسکن مهر معذرت خواهی کرد، خبرهای خوشی را از طریق اینستاگرام برای آنان مخابره نمود و حالا خبر از واگذاری املاک مسکن مهر بدون متقاضی به کمیته امداد امام خمینی دارد. این خبر خوش نیز موجی از خوشحالی را برای برخی متفاضیان مسکن مهر که تحت پوشش کمیته امداد بوده اند به همراه داشته است.

محمد اسلامی در جلسه اخیر خود عنوان کرده که یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون، ایجاد زیرساخت و زمینه برای خانه دار شدن مردم است. اولویت این موضوع نیز با افراد و اقشار متوسط و ضعیف خواهد بود. بر همین اساس نیز دولت و وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفته است تا 60 هزار واحد مسکونی بدون متفاضی را در اختیار کمیته امداد قرار دهد تا به متقاضیان بدهد.

در این شرایط احتمال دارد املاکی از این پروژه که نیمه تمام بوده اند خیلی سریعتر تکمیل شوند. همین موضوع ساده می تواند به ایجاد رونق در بازار املاک نیز کمک کند. در هر صورت واگذاری املاک به کمیته امداد امام خمینی مزیبت های فراوانی دارد که باید مورد تقدیر قرار گیرد. البته این تنها گام مثبت وزیر راه و شهرسازی برای بهبود اوضاع بازار املاک نیست و باید روز به روز شاهد اقدامات مثبت این وزیر متعهد باشیم.

املاک منطقه 22

نکته قابل تامل این است که دولت باید از بروز مشکلی که در نداشتن متقاضی برای املاک ساخته شده ایجاد شد، درس و عبرت بگیرد. به ویژه برای ایجاد مسکن اجتماعی باید نیازسنجی ها به صورت دقیق و موشکافانه انجام شود تا مشکلاتی همانند مسکن مهر ایجاد نشود. توجه به این نکات وضعیت بازار املاک را بهبود خواهد بخشید.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.