دور زدن تحریم ها با مسکن

به نظر می رسد دوران تحریم های آمریکا دوباره شروع شده است. دورانی که می تواند سخت و می تواند پر از امید برای بسیاری از قسمت های مختلف اقتصاد ایران باشد. عبور از تحریم با استفاده از تدبیر دولت و همیاری مردمی امکان پذیر است و دیر نیست که شاهد چنین اتفاقی باشیم. مسکن یکی از مهمترین عواملی است که می توان با استفاده از آن، از تحریم ها عبور کرد.

به اعتقاد دبیر کانون انبوه سازان یکی از مهمترین تولیدات داخلی که می تواند بخش عمده ای از شرایط نامتعادل پس از تحریم و به هم زدن برجام توسط آمریکا را جبران کند، مسکن است. ظرفیت های بالایی در بازار مسکن وجود دارد که با استفاده از آن به سادگی می توانیم شاهد دور زدن تحریم ها باشیم.

به گفته فرشید پوحاجت، شرایط فعلی در ساخت و ساز در مسکن اصلا مناسب نیست. در واقع با شرایط ایجاد شده ورود به بازار مسکن به ویژه انبوه سازی، نوعی ریسک به حساب می آید. وارد شدن سرمایه گذاران به این بازار تنها زمانی امکان پذیر است که حمایت همه جانبه دولت از مسکن سازان انجام شود. در واقع نمی توان انتظار داشت که انبوه سازان مسکن با دستان خالی به جنگ تحریم های آمریکا بروند.

در واقع اگر امید داریم تا بخش عمده ای از باز مشکلات پس از تحریم های جدید آمریکا را بخش مسکن بر عهده بگیرد و با اشتغال زایی مضاعف و تحرک در صنایع مختلف، مشکلات احتمالی تحریم را برطرف کند، باید به سمت حمایت از بخش تولید در مسکن برویم. این حمایت از چند جنبه مورد توجه است که هر کدام نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند.

املاک منطقه 22
یکی از موارد بحث پول و تامین مالی مسکن سازان است. انبوه سازان و مسکن سازان خرد تنها در شرایطی می توانند به سمت تولید مسکن هایی بروند که با احتمال بروز رکود در بازار مسکن به سختی می توان آن ها را به فروش رسانید، که حمایت مالی دولت را داشته باشند.

علاوه بر حمایت مالی، انبوه سازان نیاز دارند تا روال های فرسوده اخذ مجوز برطرف شود و مشکلات قانونی از سر راه آن ها برداشته شود. در این صورت شاهد تحولی عظیم در اقتصاد ایران حتی پس از تحریم های آمریکا خواهیم بود.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.