ساز و کارهای جدید تامین املاک در راه است

تغییر وزیر مسکن بارقه های امیدی را در دل بسیاری از افراد روشن کرده است. به نظر می رسد سیاست هایی که وزیر جدید در پیش دارد، به مراتب بهتر از سیاست های وزیر گذشته است و به همین علت امید می رود که وضعیت بازار املام بهبود پیدا کند. در حال حاضر یکی از مهمترین اقداماتی که باید توسط وزیر جدید اعمال شود، ایجاد سیاست هایی است که به بهبود بازار املاک به ویژه برای افراد کم درآمد منجر شود.

در ماه های اخیر با افزایش قیمت املاک، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان این وضعیت در صورت تداوم باعث بروز یک رکود بی سابقه در بازار املاک خواهد بود. به همین علت است که دولت در تلاش است با تدبیرهایی کمک کند تا وضعیت بازار املاک بهبود پیدا کند.

وزیر جدید مسکن که مسئول مستقیم در بازار املاک به حساب می آید، برنامه های متنوعی برای بهبود شرایط این بازار در نظر گرفته است. اسلامی تلاش دارد تا با در نظر گرفتن مشکلات موجود، شرایطی را فراهم کند که بحران ایجاد شده در بازار املاک بهبود یابد. همین دید مثبت وزیر به حل بحران، خود باعث ایجاد امید به تدبیر وزارت راه و شهرسازی برای برطرلف شدن مشکلات دارد.

املاک منطقه 22
یکی از مهمترین برنامه های اسلامی تامین مسکن برای افراد کم درآمد است. در این رابطه سعی شده تا بهترین تصمیمات توسط وزارتخانه اتخاذ شده و در هفته های آینده شاهد ساز و کارهای جدیدی برای تامین مسکن باشیم. به نظر می رسد تامین مسکن نیازمندان به نوعی دغدغه اصلی دولت تبدیل شده تا این قشر از جامعه صاحب خانه شوند.

مسکن مهر و مسکن اجتماعی دو طرحی هستند که برای تامین املاک نیازمندان در نظر گرفته شده و به نظر می رسد با اتخاذ برخی تدبیرها توسط وزیر جدید، می توان امیدوار بود که بسیاری از نقایص مسکن مهر برطرف گردد و به زودی تحویل ثبت نام شدگان شود. اگر برنامه های وزارت خانه جدید مسکن به خوبی پیش رود، امید است که در ماه های آینده وضعیت بسیاری از افرادی که در دوره وزیر قبل بلاتکلیف شده بودند، بهبود پیدا کند.

در حال حاضر بازار املاک دید مثبتی به وزیر جدید نشان داده است. مردم و خریداران واقعی املاک نیز منتظر اتخاذ تدابیر جدید دولت نشسته اند و امیدوارند این بار تدبیر دولت اثر خود را بر روی بازار املاک بگذارد.

مقالات مربوطه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.